Konkurentsiamet on 08.05.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt osa�hing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA osade �hendamise kaudu Rigual O�-ga konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 1 t�henduses omandavad Global Capital Management O�, osa�hing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hiselt valitseva m�ju Rigual O� �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi