Konkurentsiamet on 07.05.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt Cheh O� omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Ekspress Hotline AS-i ja tema t�tarettev�tjate K�nekeskus AS, Ekspresskataloogide AS ja Infoatlas AS �le. Cheh O�-ga samasse kontserni kuuluvad muuhulgas Infopluss Eesti AS, Telemedia Eesti AS, Teabeliin AS, �rikataloog O� ja Delovoi Holding O�. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2482 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi