Konkurentsiameti 13.02.2009 otsusega nr 5.1-5/09-007 anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Cleanaway omandab valitseva m�ju O� Resk �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi