Konkurentsiamet on 19.01.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Cleanaway omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju O� Resk �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2482 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi