Konkurentsiameti 17.12.2008 otsusega nr 5.1-5/08-049KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Wallenium Grupp omandab valitseva m�ju AS Thulema �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi