Konkurentsiamet on 09.12.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ascar Tallinn AS omandab 100% AS Korea Auto aktsiatest, millega Ascar Tallinn AS omandab valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses AS Korea Auto �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2482 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi