Konkurentsiameti 10.11.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-043KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Svensky Kaubanduse AS omandab valitseva m�ju AS-i Grape �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi