Konkurentsiamet on 03.11.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt O� TLG Hotell omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju O� Hansa Hotell osa (hotell Reval Inn Tallinn) �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2482 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi