Konkurentsiameti 30.10.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-042KO anti luba koondumisele, mille tulemusel "Koduextra" kauplusi opereeriv O� Olympic Invest omandab valitseva m�ju "SuperBox" kauplusi opereeriva O� Trend Line osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi