Konkurentsiameti 28.10.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-41KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Novo-Investment O� omandab valitseva m�ju Play-In Casino Group AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi