Konkurentsiamet on 22.10.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt "Koduextra" kauplusi opereeriv Olympic Invest O� omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju "SuperBox�i" kauplusi opereeriva O� Trend Line osa �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi