Konkurentsiameti 08.10.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-036KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Espe Eesti O� omandab valitseva m�ju AS Univa osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi