Konkurentsiameti 26.09.2008 otsusega nr 5.1-5/08-034KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Kalev Paide Tootmine omandab valitseva m�ju P�lva Piim Tootmine O� �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi