Konkurentsiamet on 24.09.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Eltel Networks AS omandab valitseva m�ju AS Siemens Electroservices �le konkurentsiseaduse � 2 lg 4 t�henduses ning koondumine viiakse l�bi konkurentsiseaduse 19 lg 1 p 2 kirjeldatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2481 v�i e-posti aadressil:[email protected].

Tagasi