Konkurentsiameti 05.09.2008 otsusega nr 5.1-5/08-032KO alustati Espe Eesti O� ja AS Univa osa koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi