Konkurentsiamet on 29.07.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Nordzucker AG t�tarettev�tja TITOCONCERTO A/S omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Danisco Sugar A/S-i �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2483 v�i 667 2400 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi