Konkurentsiameti 15.07.2008 otsusega nr 5.1-5/08/030KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Valga Lihat��stus omandab valitseva m�ju AS Vastse-Kuuste Lihat��stus �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi