Konkurentsiameti 14.07.2008 otsusega nr 5.1-5/08/029KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Valga Lihat��stus omandab valitseva m�ju AS W�ro Kommerts �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi