Konkurentsiamet on 01.07.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Valga Lihat��stus omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju AS Vastse-Kuuste Lihat��stuse �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil:[email protected].

Tagasi