Konkurentsiameti 03.06.2008.a otsusega nr 5.1-5/025KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Nucor Corporation ja Duferco Participations Holding Ltd omandavad �hiselt valitseva m�ju Duferdofin S.p.A. �le KonkS � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi