Konkurentsiameti 21.05.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-024KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Rootsis registreeritud �ri�hing Askembla Growth Fund Kommanditbolag omandab valitseva m�ju O� Viimsi SPA �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi