Konkurentsiameti 15.05.2008 otsusega nr 3.1-8/08-22KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Cleanaway omandab valitseva m�ju AS Tallinna Sekto �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi