Konkurentsiamet on 12.05.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ameerika �hendriikides registreeritud Nucor Corporation (P�hja-Ameerikas terase tootmisega tegeleva kontserni emaettev�tja) ja Duferco Participations Holding Limited (registreeritud Guernsey`s, tegeleb terase tootmise ja t��tlemisega) omandavad konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hiselt valitseva m�ju Itaalias registreeritud Diferdofin S.p.A (tegeleb terasest toodete ja pooltoodete valmistamisega) �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3953 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi