Konkurentsiamet on 09.05.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud �ri�hing (sarnaneb oma olemuselt Eesti usaldus�hingule) Askembla Growth Fund Kommanditbolag omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju O� Viimsi SPA �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3953 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi