Konkurentsiameti 08.05.2008.a otsusega nr 3.1-8/08-020KO keelati Terve Pere Apteek O� ja O� Saku Apteek koondumine.

Tagasi