Konkurentsiameti 29.04.2008.a otsusega nr 3.1-8/08-017-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� TLG HOTELL omandab valitseva m�ju O� DELEGATSIOON �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi