Konkurentsiameti 17.03.2008 otsusega nr 3.1-8/08-013 anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Tartu Kaubamaja omandab valitseva m�ju Suurt�ki NK AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi