Konkurentsiameti 14.03.2008 otsusega nr 3.1-8/08-57 anti luba koondumisele, mille tulemusel Saint-Gobain Distribution Nordic AB omandab valitseva m�ju AS FAMAR-DESI �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi