Konkurentsiamet on 14.02.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandis registreeritud �ri�hing Tankmaatschappij Dipping B.V., kes omab Eestis �ritegevust AS Pakterminal kaudu, ja K�prosel registreeritud �ri�hing Transportation Investments Holding Ltd, kes omab Eestis �ritegevust AS E.O.S., AS Spacecom, AS Intopex Trans, AS Skinest Veeremi, AS EK Holding, AS E.R.S. ja AS Stivterminal kaudu, moodustavad �hiselt uue ettev�tja (JV) konkurentsiseaduse � 19 lg 2 t�henduses. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi