Konkurentsiameti peadirektori 23.01.2008 otsusega nr 3.1-7/3 anti luba koondumisele, mille tulemusel Alta Capital Partners S.C.A., SICAR omandab valitseva m�ju AS Kalev Paide Tootmine, AS Kalev Chocolate Factory, AS Kalev J�hvi Tootmine, AS Vilma ja Tere AS �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi