Konkurentsiameti peadirektori 08.01.2008 otsusega nr 08-0021/002 anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Koduapteek omandab valitseva m�ju O� Rapla Apteek �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi