Konkurentsiameti peadirektori 08.01.2008.a otsusega nr 08-0021/001 alustati Terve Pere Apteek O� ja O� Saku Apteek koondumise t�iendav menetlus vastavalt KonkS � 27 lg 1 punktile 2.

Tagasi