Konkurentsiameti peadirektori 28.12.2007 otsusega nr 51-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS MECRO omandab valitseva m�ju AS-i NAVA �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi