Konkurentsiamet on 07.12.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Alta Capital Partners S.C.A SICAR omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju AS Kalev Paide Tootmine, AS Kalev Chocolate Factory, AS Kalev J�hvi Tootmine, AS Vilma ja Tere AS �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi