Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 05.12.2007.a otsusega nr 50-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Maag Piimat��stus omandab valitseva m�ju AS Rakvere Piim �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi