Konkurentsiameti peadirektori 30.11.2007 otsusega nr 49 -KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Amber Trust II S.C.A., O� Airo Konsultatsioonid ja O� Maki Konsultatsioonid omandavad �hise valitseva m�ju AS-i Toode �le KonkS � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi