Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 23.11.2007 otsusega nr 48-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Koduapteek omandab valitseva m�ju O� Loksa Apteek �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi