Konkurentsiamet on 09.11.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt O� Airo Konsultatsioonid, O� Maki Konsultatsioonid ja Luxembourgis registreeritud Amber Trust II S.C.A. omandavad konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hise valitseva m�ju AS Toode �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi