Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 07.11.2007.a otsusega nr 47-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Eesti Ehitus omandab valitseva m�ju AS Eston Ehitus �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi