Konkurentsiameti peadirektori 02.11.2007 otsusega nr 44-KO l�petati MM Holdings B.V. (eelmine �rinimi Kadux B.V.) ja O� Patrika koondumise menetlus, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest.

Tagasi