Konkurentsiameti peadirektori 29.10.2007 otsusega nr 43-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel �hendkuningriigis registreeritud Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd, kes tegutseb Eestis Fujitsu Service O� kaudu, omandab valitseva m�ju KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil Rootsis registreeritud Mandator AB �le, kes tegutseb Eestis AS Mandator Estonia kaudu.

Tagasi