Konkurentsiameti peadirektori 25.10.2007 otsusega nr 42-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Stockmann Oyj Abp omandab valitseva m�ju Rootsis registreeritud AB Lindex (publ) �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi