Konkurentsiamet on 16.10.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab �hendkuningriigis registreeritud Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd, kes tegutseb Eestis Fujitsu Services O� kaudu, konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Rootsis registreeritud Mandator AB �le, kes tegutseb Eestis AS Mandator Estonia kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi