Konkurentsiamet on 11.10.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Stockmann Oyj Abp kuulutas 1. oktoobril 2007 v�lja avaliku pakkumise, mille l�puleviimisel omandab Stockmann Oyj Abp konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Rootsis registreeritud AB Lindex (publ) �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi