Konkurentsiameti peadirektori 13.09.2007.a otsusega nr 38 -KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Rootsis registreeritud NPNC Intressenter AB omandab valitseva m�ju Rootsis registreeritud Nefab AB �le, kes tegutseb Eestis Nefab Eesti AS kaudu, KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi