Konkurentsiamet on 04.09.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Rootsis registreeritud NPNC Intressenter AB konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Rootsis registreeritud Nefab AB �le, kes tegutseb Eestis Nefab Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi