Konkurentsiameti peadirektori 30.08.2007 otsusega nr 35-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Ekspress Grupp omandab valitseva m�ju AS Maaleht �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi