Konkurentsiameti peadirektori 29.08.2007 otsusega nr 34-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Liviko omandab valitseva m�ju SIA L.I.O.N. & Ko �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi