Konkurentsiameti peadirektori 27.08.2007 otsusega nr 32-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Zinzin omandab valitseva m�ju Interinfo Baltic O� �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi