Konkurentsiamet on 17.08.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Liviko omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju L�ti �ri�hingu SIA "L.I.O.N. & KO" �le, kes omab Eestis t�tarettev�tjat O� LionEst. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948, 680 3948, 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi